• Slideshow04
 • Slideshow01
 • Slideshow05
 • Slideshow02
 • Αρχική
 • Υπηρεσίες
 • Εκπαίδευση
 • Ε.Ο.Υ.Δ.Α - C.M.A.S
 • Εκπαιδευτής 3 Αστέρων

Εκπαιδευτικό 3  Αστέρων

 
oxygen tank

Ένας πλήρως πεπειραμένος εκπαιδευτής δύο αστεριών που είναι ικανός να πάρει την ευθύνη για την διεύθυνση καταδυτικών σχολείων εκπαιδευτών, να εκπαιδεύσει όλα τα επίπεδα δυτών και εκπαιδευτών  και σχολεία ειδικοτήτων

 

diving kitΑπαιτήσεις συμμετοχής

 • Πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εκπαιδευτή 2 Αστέρων.
 • Πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 ετών.
 • Πρέπει να αποκτήσει ιδιαίτερη εκπαιδευτική εμπειρία από τη λήψη του πιστοποιητικού Εκπαιδευτή 2 Αστέρων, πιθανώς συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας σε Περιφερειακό ή Εθνικό επίπεδο.
star3t

Περιεχόμενα σχολείου

 • Δεν θεωρείται ότι αυτό το επίπεδο θα επιτευχθεί μετά από ένα σχολείο σταθερού περιεχομένου, αλλά μάλλον ως αποτέλεσμα της επίκτητης εμπειρίας κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης περιόδου και της ενσωμάτωσης μιας ευρείας ποικιλίας συνθηκών και απαιτήσεων.
 • Ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει μια άριστη γνώση όλων των θεμάτων που καλύπτονται στα σχολεία δυτών και εκπαιδευτών μέχρι αυτό το επίπεδο και πρέπει να είναι ικανός να διδάξει λεπτομερώς όλες τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές αυτών των σχολείων.
 • Επιπλέον πρέπει να είναι ικανός στην εφαρμογή της διδασκαλίας ικανοτήτων και την εμπειρία σε σχετικά θέματα που δεν αποτελούν μέρος ενός τυποποιημένου σχολείου.

Αξιολόγηση

 • Στο σύστημα "συνεχούς αξιολόγησης" η ανωτέρω γνώση και οι ικανότητες θα αξιολογούνται κατά τη διάρκεια του σχολείου και το πτυχίο θα απονεμηθεί μόνο εάν ο εκπαιδευτής κρίνεται ότι έχει φθάσει στο απαραίτητο επίπεδο.
 • Εάν το "testing" σύστημα χρησιμοποιηθεί, έπειτα, η τελική αξιολόγηση πρέπει να επαληθεύσει την ικανότητα του εκπαιδευτή, να πραγματοποιήσει τα ακόλουθα σε οποιεσδήποτε συνθήκες κατάδυσης.

Κατάδειξη Ικανοτητων

 • Να καταδείξει την ικανότητα να ελέγχει και να οδηγεί μια ομάδα μαθητών σε μια κατάδυση σχεδιασμένη να λάβει χώρα στην ανοιχτή θάλασσα.
 • Να καταδείξει την ικανότητα να διδάξει μια ομάδα μαθητών σε επιλεγμένες τεχνικές κατάδυσης σε περιορισμένα νερά και στην ανοιχτή θάλασσα.
 • Να καταδείξει οικειότητα με το περιεχόμενο της πλήρης κλίμακας των σχολείων Αυτοδυτών και Εκπαιδευτών και τη δυνατότητα να διδάσκει ομάδες μαθητών σε αίθουσα, στην επιφάνεια και στην ανοιχτή θάλασσα.
 • Να καταδείξει την ικανότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά συνεχώς με τους μαθητές.
 • Να καταδείξει την ικανότητα να συνθέτει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να προσαρμόζετε σε οποιαδήποτε καθορισμένη απαίτηση, τοποθεσία ή κατάσταση.

passed examΗ αξιολόγηση γίνεται στο Azzurro Divings που αποτελείται από διευθυντή 2 αστέρων