Φωτογραφικό υλικό από την εκπαίδευση και τις εξορμήσεις μας στο βυθό

 • IMG 0040
  Cyprus-Oct-2016-set3-0059
  Cyprus-Oct-2016-set2-0060
  Cyprus-Oct-2016-set2-0021
  Patmos reefs 003
  Fauna 001
  Patmos wall diving 006
  Cyprus-Oct-2016-set1-0056
  Cyprus-Oct-2016-set1-0035
  Patmos by night 003
  Athens Riviera-13
  Cyprus-Oct-2016-set2-0003
  Cyprus-Oct-2016-set2-0069
  Cyprus-Oct-2016-set3-0026
  IMG 0044
  fauna 003
  Patmos wreck 006
  Cyprus-Oct-2016-set2-0018
  fauna 002
  Athens Riviera-09
  Cyprus-Oct-2016-set1-0111
  Patmos fauna 002
  Patmos reefs
  IMG 0011
  Athens Riviera-02
  Cyprus-Oct-2016-set2-0106
  Patmos airplane wreck 003
  IMG 0023
  Cyprus-Oct-2016-set3-0040
  Patmos wall diving 005
  Patmos wreck 009
  Boat diving 008
  Athens Riviera-11
  fauna 010
  Patmos wall diving 002
  Cyprus-Oct-2016-set3-0016
  Cyprus-Oct-2016-set3-0023
  Patmos try scuba 007
  Patmos Open Water training 003
  IMG 0013
  IMG 0007
  IMG 0039
  Cyprus-Oct-2016-set1-0034
  Cyprus-Oct-2016-set1-0019
  Cyprus-Oct-2016-set3-0075
  Patmos airplane wreck 002
  Patmos reefs 002
  IMG 0047
  Cyprus-Oct-2016-set1-0073
  IMG 0009
  Patmos by night 004
  Cyprus-Oct-2016-set1-0092
  Cyprus-Oct-2016-set1-0101
  Patmos reefs 005
  Patmos Open Water training 002
  Patmos reefs 004
  Cyprus-Oct-2016-set2-0039
  Patmos wreck 003
  Cyprus-Oct-2016-set3-0029
  Patmos airplane wreck 004
  Athens Riviera-03
  Athens Riviera-06
  IMG 0051
  Cyprus-Oct-2016-set3-0024
  Boat diving 002
  Patmos by night 002
  Cyprus-Oct-2016-set3-0073
  Patmos wreck 010
  Cyprus-Oct-2016-set1-0005
  Patmos reefs 009
  fauna 009
  IMG 0048
  Cyprus-Oct-2016-set2-0066
  Athens Riviera-12
  Cyprus-Oct-2016-set3-0062
  Cyprus-Oct-2016-set2-0081
  Boat diving 004
  Cyprus-Oct-2016-set2-0067
  Patmos Snorkeling 001
  Cyprus-Oct-2016-set1-0028
  fauna 006
  Reef Diving 001
  IMG 0008
  Cyprus-Oct-2016-set2-0019
  Athens Riviera-01
  Cyprus-Oct-2016-set1-0069
  Patmos Open Water training 001
  Patmos fauna 006
  Cyprus-Oct-2016-set3-0078
  Boat diving 006
  Patmos by night 008
  Boat diving 001
  Patmos snorkeling 003
  Cyprus-Oct-2016-set2-0082
  Patmos reefs 008
  Patmos fauna 004
  fauna 008
  Boat diving 003
  Cyprus-Oct-2016-set2-0056
  Patmos airplane wreck 001
  Patmos by night 007
  Athens Riviera-10
  Athens Riviera-07
  Patmos wreck 002
  Cyprus-Oct-2016-set2-0058
  Cyprus-Oct-2016-set1-0105
  Cyprus-Oct-2016-set2-0068
  Patmos reefs 001
  IMG 0016
  Cyprus-Oct-2016-set1-0117
  fauna 005
  Cyprus-Oct-2016-set1-0090
  Cyprus-Oct-2016-set1-0099
  Patmos by night 009
  IMG 0046
  Patmos by night 006
  IMG 0043
  Patmos Open Water training 005
  Cyprus-Oct-2016-set2-0061
  Patmos snorkeling 002
  Patmos by night 005
  IMG 0012
  Cyprus-Oct-2016-set1-0091
  Patmos wreck 001
  IMG 0024
  fauna 004
  Cyprus-Oct-2016-set1-0017
  Cyprus-Oct-2016-set3-0001
  Patmos fauna 003
  Cyprus-Oct-2016-set2-0020
  Cyprus-Oct-2016-set2-0059
  Cyprus-Oct-2016-set3-0033
  Athens Riviera-05
  IMG 0014
  Cyprus-Oct-2016-set3-0002
  Cyprus-Oct-2016-set1-0042
  Cyprus-Oct-2016-set1-0096
  Cyprus-Oct-2016-set2-0084
  Patmos Open Water training 006
  Patmos Fauna 001
  Boat diving 005
  Cyprus-Oct-2016-set3-0069
  Cyprus-Oct-2016-set2-0065
  Cyprus-Oct-2016-set3-0065
  Cyprus-Oct-2016-set1-0060
  Boat diving 007
  fauna 007
  Cyprus-Oct-2016-set1-0012
  Cyprus-Oct-2016-set1-0119
  Patmos wall diving 001
  Patmos wall diving 007
  Athens Riviera-04
  Athens Riviera-08
  Patmos reefs 007
  Cyprus-Oct-2016-set2-0027
  Patmos by night 001
  Cyprus-Oct-2016-set2-0062
  Patmos Open Water training 004
  Patmos wall diving 003

Videos από την εκπαίδευση και τις εξορμήσεις μας στο βυθό